Sakarya Üniversitesi BESYO yetenek sınavı 2016-2017Sakarya Üniversitesi BESYO yetenek sınavı 2016-2017
2016-05-12 22:28:47

Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümleri için başvuru taban puanları, 2016 YGS sınavında puan türlerinin herhangi birinden en az 180 puan olarak belirlenmiştir. 

Bu kitapçık, Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerine alınacak öğrencilerin belirlenmesi için uygulama esaslarını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır; SÖP: Sporcu Özgeçmiş Puanı ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanı (SÖP puanı kullanılacaktır) ÖYSP-SP: Standartlaştırılmış Özel Yetenek Sınav Puanı OBP: Orta Öğretim Başarı Puanı YGS-P: 2016-YGS puanı (en yüksek puan değerlendirmeye alınacaktır) YP: Yerleştirmeye Esas Olacak Puan Spor Bilimleri Fakültesi “Antrenörlük Eğitimi ”, “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” bölümlerine alınacak öğrenciler için aşağıdaki hususlar göz önüne alınarak yapılacaktır. 2.1. Adaylar başvurularını ön kayıt tarihlerinde internet üzerinden gerçekleştireceklerdir. Ön kayıt işlemini gerçekleştiren ve ilgili bölümün koşullarını sağlayan adaylar gerekli olan evrakları evrak teslim tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ön kayıt masasına teslimedeceklerdir. 2.2. Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümleri için başvuru taban puanları, 2016 YGS sınavında puan türlerinin herhangi birinden en az 180 puan olarak belirlenmiştir. 2.3. 2016 YGS ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da başvuru yapabilirler. 2.4. Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulunun kararı uyarınca adayların “YGS puanları” ve “Spor Özgeçmiş Puanları” değerlendirmeye esas alınacaktır. 1. ÖĞRENCİ ALIM YÖNERGESİ 1.1. AMAÇ VE KAPSAM 1.2. Tanımlar 2.GENEL HÜKÜMLER 4 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. İnternet üzerinden ön kayıt yapıldıktan sonra adayın kendisi veya bir yakını evrakları teslim etmelidir. Evrakların tesliminde posta ve kargo ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar birden fazla bölüm için ön kayıt yaptırabilirler. Bu yönergede belirtilen ilke ve kurallar dışında ortaya çıkabilecek bütün konularda 2016-ÖSYS kılavuzunda belirtilen hükümler geçerlidir. Aday ön kayıt süresince tercihlerini değiştirebilmektedir. Ön kayıt süresi tamamlandıktan sonra herhangi bir tercih değişikliğine kesinlikle izin verilmeyecektir. Spor Bilimleri Fakültesine giriş için başvuruda bulunan adayların herhangi bir sağlık ve fiziksel engelinin bulunmaması gerekmektedir. Adayların ön kayıt başvurusu sırasında yapmış oldukları tercih sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirme sonucunda adaylar öncelikli tercihlerine göre tek bir asil listede yer alabileceklerdir. 2.10. Belge teslim süresi tamamlandıktan sonra belge değişikliği yapılmayacak ve yeni belgealınmayacaktır. 2.11. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başvuran adaylar, en yüksek YGS puanlarına göre sıralanarak ilk 500 aday belge teslimi için ilan edilecektir. Diğer adaylar yedek listede yer alacaktır. Belge tesliminde ilan edilen ilk 500 kişiye ulaşılamadığı takdirde açık kalan kontenjan sayısı kadar yedek aday, bir defaya mahsus olarak, ilan edilecek ve belge teslimi yapabilecektir (Not: İlk 500 aday sınırlaması Antrenörlük Eğitimi Bölümü için geçerli değildir. Antrenörlük Eğitimi Bölümü için ön kayıt yaptıran tüm adaylar evraklarını teslim edeceklerdir). 2.12. Tüm aşamalarda çıkabilecek olağanüstü hallerde nihai karar değerlendirme üst kurulu tarafından verilir. Tablo 4.1. Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerine alınacak öğrenci kontenjanları BÖLÜMLER KONTENJAN* Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (Birinci öğretim) 60 Antrenörlük Eğitimi Bölümü (Birinci Öğretim) 50 *Yüksek Öğretim Kurumuna teklif edilmiştir ve kabul edilmesi durumunda geçerli olacaktır. Antrenörlük Eğitimi Bölümüne,  Bireysel sporlar; Atletizm, Kürek, Taekwondo, Yüzme, Boks, Spor Tırmanışı, Güreş, Kano, Karate, Badminton, Tenis  Takım sporları; Futbol, Basketbol, Voleybol branşlarından öğrenci alınacaktır. 3.KONTENJANLAR 5 Bireysel sporlardaki her bir branştan en fazla 6 öğrenci, takım sporlarından ise her bir branştan en fazla 12 öğrenci alınacaktır. Yukarıda belirtilen spor dallarında Ek-2’de belirtilen Spor Özgeçmişi Puan Tablosundan herhangi bir puan alamayan adaylar Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuramaz. Engelli sporcular ile engelli sporlarda derece yapmış ancak engeli olmayan sporcular Antrenörlük Eğitimi Bölümüne başvuramazlar. Adayların ön kayıt işlemleri yalnızca internet üzerinden gerçekleştirilir. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri için başvuru ile ilgili önemli tarihler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Tablo. 5.1. Sınavla İlgili Önemli Tarihler TARİH Başlangıç Bitiş Açıklamalar Ön Kayıt 17 Mayıs 2016 5 Haziran 2016 Tüm adaylar http://sporbilkayit.sabis.sakarya.edu.tr web adresi üzerinden ön kayıt işlemlerini yaparlar. Aday bilgilerini ön kayıtların son gününe kadar güncelleyebilir. Beden Eğitimi ve Spor Öğr. Bölümü için YGS puanına göre ilk 500 aday ve yedek listenin açıklanması. 6 Haziran 2016 Sadece Beden Eğitimi ve Öğretmenliği bölümüne başvuru yapan adaylar içindir. Belge Teslimi Adaylar gerekli olan belgeleri Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası kayıt bürosuna 09:00-17:00 saatleri arasında teslim ederler. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için 500 aday sayısına ulaşılamadığı takdirde, bir defaya mahsus olmak üzere, açık kontenjan yedek adaylardan tamamlanacaktır. Belge teslimi yapacak ikinci liste 22 Haziran 2016 tarihinde SAÜ Spor Bilimleri Fakültesi (www.sporbilimleri.sakarya.edu.tr) web sayfasından ilan edilecektir. Antrenörlük Eğitimi 20 Haziran 2016 21 Haziran 2016 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü İlk 500 aday 20 Haziran 2016 21 Haziran 2016 Yedek Liste (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için) 23 Haziran2016 24 Haziran 2016 Kontrol Listelerinin ilanı ve itiraz kabulü 27 Haziran 2016 28 Haziran 2016 İlan edilen kontrol listelerine göre bilgilerinde hata olduğunu düşünen adayların sporbilimleri@sakarya.edu.tr adresine TC Kimlik Numarası ve Adı Soyadı bilgileriyle birlikte itiraz konusunu içeren elektronik posta göndermeleri gerekmektedir. Telefon ve faks ile yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Sonuçların İlanı LYS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandıktan sonraki 5 iş günü içinde ilan edilecektir. Özel Yetenek Sınav sonuçları Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünce www.sporbilimleri.sakarya.edu.tr web adresinden ilan edilir. * Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ ne hangi branş ile kayıt yaptırılmışsa öğrenci o branşı Antrenörlük Uzmanlık Alanı olarak seçmek zorunda ve bu branştan mezun olmak durumundadır. Öğrenci okula kabul edildiği branş dışında Antrenörlük Uzmanlık Alanı SEÇEMEZ! 4.ÖN KAYIT İŞLEMLERİ 6  Nüfus cüzdanı fotokopisi  Bir adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı).  2016 YGS sınav sonuç belgesi  Milli sporcu olan adayların, Spor Genel Müdürlüğü’nden alacakları “Milli Sporcu” olduklarını gösterir resmi belgeyi (Özerk federasyonlar için federasyon başkanı, özerk olmayan federasyonlar için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden en az genel müdür Yardımcısı onaylı) ibraz etmeleri gereklidir. Olimpik olan, müsabakası yapılan branşlar için “Milli Sporcu” Belgesi dışındaki belgeler geçerli sayılmayacaktır. Yarışması olmayan spor branşlarında ilgili uluslararası federasyonun yıllık programı içerisinde yer alan organizasyonlarda ve yine federasyonun yapmış olduğu seçmeler sonucunda ülkemizi temsil etmiş olan sporcular için bu durumlarını açıkça belirten resmi belge gereklidir (Belgenin aslı veya noter onaylı kopyası kayıt esnasında alınır)  Antrenörlük Eğitimi Bölümünü tercih eden adaylar için ilgili federasyonlardan alınmış spor özgeçmiş belgeleri (Özerk federasyonlar için federasyon başkanı, özerk olmayan federasyonlar için Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden en az genel müdür yardımcısı onaylı), (Belgenin aslı veya noter onaylı kopyası kayıt esnasında alınır)  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü için spor yılı gösterir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü onaylı lisans sicil dökümü belgeleri (Belgenin aslı veya noter onaylı kopyası kayıt esnasında alınır)  Başvuru Hizmeti Ücreti dekontu; 50 TL başvuru hizmeti belge teslimi için gelindiğinde kampüste bulunan Ziraat Bankasına yatırılabilir. T.C. Ziraat Bankası Sakarya Üniversitesi Kampüs Adapazarı Şubesi IBAN NO: TR04 0001 0019 4629 5159 7552 72 HESAP NO: 1946 – 29515975 – 5272

Tarih : 2016-05-12 22:28:47
Kaynak :
Okunma Sayısı : 8617 Kez Okundu.
Bu Haberi Yorumlayın

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
Nokta Kağıtçılık
Sosyal Medya